360 ord

 • Seriøs lærings-app der arbejder med læsehastighed og forståelse
 • Supplement til læsetræning
 • Træning af ordbilleder
 • Træning af de 360 hyppigst forekommende danske ord
 • Flere træningsmåder og seks sværhedsgrader

I en vilkårlig dansk tekst udgør de 360 ord, der bruges hyppigst, hele 75% af teksten. 

Når vi lærer at genkende disse ord som ordbilleder, bliver læsning og skrivning langt lettere. Læsehastigheden bliver således hurtigere, hvilket øger forståelsen. 
Mange af de 360 ord er dog indholdstomme og staves ikke, som de lyder. Derfor er de svære at læse og stave. Det er en kæmpe hjælp at lære disse ord som ordbilleder, og det er det, denne app træner.

Opbygning og struktur 
De 360 ord er opdelt i 6 niveauer, og hvert niveau indeholder 60 ord. Man vælger selv, om man vil træne ordene stille og roligt i træningsdelen eller spille på tid i spilledelen.

Træningsdel 
I træningsdelen lærer man seks ord ad gangen. De seks ord bliver først læst op og vist på skærmen enkeltvis. Herefter står alle seks ord på skærmen og ét læses op. Ordet skal man derefter genkende og udpege blandt de seks. Så bytter de seks ord plads, og et nyt læses op.

Spilledel 
Spilledelen er delt op i de samme seks niveauer som i træningsdelen. Her kommer de 60 ord fra hvert niveau i vilkårlig rækkefølge. Banerne er på tid, og det gælder om at læse hurtigt - jo hurtigere man er, jo flere point scorer man. 
Med jævne mellemrum dukker to ekstrabaner op: En bonusbane og en hadebane. Spilleren vælger ikke selv, hvilken bane der skal spilles. I begge baner har spilleren travlt, da tiden er kort. I bonusbanerne tjener man lettere ekstra point. I hadebanerne ligner flere af ordene hinanden og ikke blot ét, men to ord høres og skal vælges i den rigtige rækkefølge.

Niveau 1 + 2
De første to niveauer indeholder de 120 mest brugte ord. Allerede i den første læsning er disse meget vigtige at kunne. Kan man læse dem, får man næsten halvdelen af teksten ’forærende”. Så kan man bruge sine kræfter på at afkode den resterende del af teksten. Eksempler på ord: og, ikke, men, jeg.

Niveau 3 + 4 + 5 
De næste tre niveauer indeholder de næste 180 ord, der ofte optræder i tekster. Mange af dem er lidt længere og sværere. 
Eksempler på ord: hendes, endnu, mellem, sidste, alligevel.

Niveau 6 
Det sidste niveau indeholder almindelige ord, som ofte er svære at stave. Ordene kan fx have stumme bogstaver, lange endelser eller vokalforvekslinger. Mange af ordene ligner hinanden, og de forveksles derfor tit. 
Eksempler på ord: interesse/interessant, tilsyneladende, selvfølgelig, simpelthen.

Hvordan er ordene valgt ud?
Det danske sprog er ordrigt og indeholder over 1 million ord. De 360 ord i denne app er både valgt ud fra deres hyppighed, og hvor relevante de er i tekster for børn og unge. Erfarne dansklærere har brugt deres mangeårige erfaring til at afgøre hvilke ord, der gang på gang volder problemer.

Tryk på App Store eller Google Play knappen ude i siden for at downloade 360 ord.

Aldersgruppe
 1. 3
 2. 4
 3. 5
 4. 6
 5. 7
 6. 8
 7. 9
 8. 10
 9. 11
 10. 12
 11. 13
 12. 14
Kategori
 • Læsetræning
 • Hyppige ord
 • Stavning
 • Ordbilleder
Enheder
 • Tablet
 • Mobil
Download